سازو کار حزبی 4
دست یابی و پیوند با مخاطبین در احزاب سیاسی
پنجشنبه 20 ارديبهشت 1403 - 23:08:43

برای یک حزب بسیار مهم است که بتواند با گروه‌های هدف، مخاطبان و هواداران خود ارتباط برقرار کند. این کتاب تمام جزئیات برقراری این ارتباط و نحوه شکل‌دهی به کمپین انتخاباتی را توضیح می‌دهد.
در مقدمه کتاب تعریف و مفهوم یک حزب سیاسی به بحث گذاشته شده است. در بخش اول اهمیت ارتباطات در دموکراسی‌های امروز و اهمیت خاص آن برای احزاب سیاسی مورد توجه قرار گرفته است. در بخش دوم نحوه ساخت نمایه حزبی و آنچه قرار است حزب به مردم نشان دهد بیان شده است. بخش سوم کتاب به موضوع دستورکار ارتباطی و گروه‌های هدف حزب توجه می‌کند. بخش چهارم کتاب بر روی رسانه‌های حزبی و کار میدانی متمرکز است و نهایتا در بخش پنجم کتاب نویسندگان ما را با جزئیات کمپین و مبارزات انتخاباتی آشنا می‌سازند.


http://eradehmellat.ir/fa/News/3656/دست-یابی-و-پیوند-با-مخاطبین-در-احزاب-سیاسی
بستن   چاپ