خاطره نگاری 1
آدم کسی نبودن
پنجشنبه 20 ارديبهشت 1403 - 23:10:07

«خاطره نگاری» از ارکان دانش نوین «تاریخ شفاهی» است که خود نیز از پایه‌ های اصلی علم «تاریخ» در دوره مدرن است. استناد به خاطرات افراد در تاریخ شفاهی، به لحاظ روش شناختی امروزه دیگر امر مشروع و مقبولی است و بخش مهمی از روایت پیشینه هر تمدن و قوم و ملّتی را تشکیل می‌ دهد.
از این روست که انتشارات حزب اراده ملّت ایران، با هدف ارائه گزارشی جامع و فراگیر و چندمنظر از تاریخ سیاسی ایران معاصر، به تدوین، چاپ و انتشار خاطره‌ نگاشت‌ های افراد تأثیرگذار، شاهدان عینی و بازیگران عرصه سیاست‌ ورزی و مدیریت، در ادوار اخیر پرداخته‌ است. 
اثر حاضر مجموعه خاطرات جناب آقای مهندس میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی (سیدمهدی حسینی) است و باتوجه به تنوع کم‌ نظیر فعالیت‌ هایشان در طول حدود نیم‌قرن گذشته، حوزه های بسیار متنوع و مختلفی را در بر میگیرد. 
خاطرات آقای پوری‌ حسینی از جهات متعددی خواندنی و جذاب و البته درعین‌حال آموزنده و تأمل‌برانگیز و گاه بسیار عبرت-آموز است. داستان زندگی وی، نمونه‌ ای است از سرنوشت کسانی که در نظام جمهوری اسلامی، نخواستند هویت خود را با اشخاص یا جریان‌ های سیاسی یا باندهای قدرت، گره بزنند. 


http://eradehmellat.ir/fa/News/3657/آدم-کسی-نبودن
بستن   چاپ