پرسه ای در حوالی سیاست
پنجشنبه 20 ارديبهشت 1403 - 23:11:24

بخش نخست این دفتر، سرمقاله‌ هایی است که دکتر حسن اکبری بیرق در مقام سردبیر، برای بیست شماره نخست فصلنامه خاطرات‌ سیاسی نگاشته‌ است. بخش دوم، حاوی نمونه‌ هایی از جستارهای پراکنده‌ ای است که به مناسبت‌  رویدادهای سیاسی خاص نوشته‌ ‌  و در پلتفرم‌ ها و نشریات مختلف، منتشر کرده‌ است. 
این نوشتارها در واقع بُرشی است از یکی از پرماجراترین مقاطع تاریخ سیاسی معاصر ایران که شاید در آینده به کار مورخان و سیاستمداران به یک میزان بیاید. امیدوارم پرسه‌ زنی‌ های سیاسی ایشان در دهه گذشته، انبان تجربه هم‌ عصران و آیندگان را انباشته‌ تر کرده و گام کوچکی باشد در راستای کامیابی همه‌ جانبه و بهروزی پایدار ایران و ایرانی.


http://eradehmellat.ir/fa/News/3658/پرسه-ای-در-حوالی-سیاست
بستن   چاپ