حاما چه می گوید 8
نگاهی به دیدگاه ها و برنامه های حزب راده ملت ایران ( از 1379 تا 1402)
پنجشنبه 20 ارديبهشت 1403 - 23:21:10

کتاب حاضر جلد هشتم از مجموعه حاما چه می‌گوید؟ است و به بحث اعلام مواضع و دیدگاه‌ها و برنامه‌ریزی و برنامه‌نویسی در حزب اراده ملت ایران میپردازد. 
بخش اول کتاب (دیدگاه‌ها)، تعدادی از مستندات حزبی را در برمی‌گیرد که به اعلام مواضع و ارائه دیدگاه‌های حاما در طی 25 سال اخیر می‌پردازد. البته بسیاری از دیدگاه‌های اصلی حزب اراده ملت ایران در قالب مستندات پایه، بیانیه‌ها و قطع‌نامه‌های کنگره‌های ده‌گانه آن قبلا ارائه شده است و در این کتاب بخشی از دیدگاه‌ها که قبلا به چاپ نرسیده بوده آورده شده است. 
بخش دوم کتاب (برنامه‌ها)، با مقدمه‌ای در مورد امر برنامه‌نویسی حزبی شروع میشود و شامل مستندات برنامه‌نویسی، پیش‌نویس‌ برنامه‌ها و برنامه‌های حزبی در طول 25 سال اخیر است. آخرین برنامه حزب (برنامه چشمه) که مصوب کنگره دهم حزب (مرداد 1400) بوده و در حال اجرا میباشد، در انتهای کتاب آورده شده است.
مجموعه "حاما چه می‌گوید؟" در تلاش است تا با جمع‌آوری اسناد و مدارک مرتبط، مواضع این حزب مستقل اصلاح‌طلب را در موضوعات مختلف آشکار کند و به غنای ادبیات حزبی کشور یاری رساند.http://eradehmellat.ir/fa/News/3662/نگاهی-به-دیدگاه-ها-و-برنامه-های-حزب-راده-ملت-ایران-از-1379-تا-1402
بستن   چاپ