جامعه [شهر]

آمار

درباره گسست نسل ها

به همت کمیته فرهنگی حزب اراده ملت ایران نشست فصلی با موضوع گسست نسلی در روز چهارشنبه مورخ ۲۹/۳/۹۸ در محل موسسه نشرآوران با حضور جمعی از علاقه‌مندان حوزه فرهنگ برگزار شد. در این نشست مجید ابهری و شروین وکیلی به ایراد سخنرانی پرداختند. مفهوم جامعه‌شناختی نسل، الگوی چرخش نسل‌ها، تأثیر انقلاب‌های فناورانه و تنش‌های اجتماعی ایران امروز ناشی از گسست‌های نسلی ازجمله مباحثی بود که شروین وکیلی جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در این نشست به آن‌ها پرداخته است که اراده ملت از این شماره و در چند قسمت منعکس خواهد نمود. مسأله گسست نسل‌ها برای کسی مثل من که یک نسل بینابینی است مسأله خیلی ملموسی است. چه چیزی ما رو متمایز می‌کند از نسل قبل و نسل بعد. این شکافی که ما معمولاً می‌بینیم بین نسل‌ها از کجا می‌آید؟ این شکاف یک شکاف کهنی است. ماجرا این نیست که ما الآن با آن روبرو باشیم، ماجرا این نیست که از این نظر جامعه ایران الآن ویژه باشد. شما اگر متون تاریخی رو بخوانید می‌بینید همه‌جا به این ماجرا اشاره شده است. افلاطون در کتاب جمهور می‌گوید انحطاط در یک جامعه‌ای رخ می‌دهد چه اتفاقی می‌افتد؟! جوان‌ها از بزرگ‌ترهایشان اطاعت نمی‌کنند. عین این جمله را در اخلاق ناصری هم می‌خوانید در متون دیگر هم می‌خوانید. به‌عبارت‌دیگر شما اگر در طی تاریخ به متونی که در مورد اخلاق نوشته‌شده نگاه کنید یک‌چیزی که مشترک می‌بینید این است که در هر نسلی از اینکه نسل بعدی جوان‌ها که دارند میان منحط‌اند و بی‌ادب‌اند و ماشاا... رعایت ما را نمی‌کنند و چرا این‌گونه‌اند شکایت می‌شنوید. به‌عبارت‌دیگر گسست نسلی به معنای تفاوت میان مردمی که در دو نسل متفاوت زندگی می‌کنند به نظر می‌آید که یک امر جهانی و یک امر عمومی در تاریخ است. همه جوامع در کل تاریخشان انگار این شکلی بودند، نسل‌های جدید با نسل قبل یک تفاوت‌هایی داشتن منتها چه تفاوت‌هایی و کی این تفاوت به گسست منتهی می‌شود؟ درواقع این‌ها پرسش‌های مرکزی اولیه ماست.

درباره گسست نسل‌ها سخنرانی شروین وکیلی در نشست فصلی کمیته فرهنگی حزب اراده ملت ایرن

به همت کمیته فرهنگی حزب اراده ملت ایران نشست فصلی با موضوع گسست نسلی در روز چهارشنبه مورخ ۲۹/۳/۹۸ در محل موسسه نشرآوران با حضور جمعی از علاقه‌مندان حوزه فرهنگ برگزار شد. در این نشست مجید ابهری و شروین وکیلی به ایراد سخنرانی پرداختند. مفهوم جامعه‌شناختی نسل، الگوی چرخش نسل‌ها، تأثیر انقلاب‌های فناورانه و تنش‌های اجتماعی ایران امروز ناشی از گسست‌های نسلی ازجمله مباحثی بود که شروین وکیلی جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در این نشست به آن‌ها پرداخته است که اراده ملت از این شماره و در چند قسمت منعکس خواهد نمود. مسأله گسست نسل‌ها برای کسی مثل من که یک نسل بینابینی است مسأله خیلی ملموسی است. چه چیزی ما رو متمایز می‌کند از نسل قبل و نسل بعد. این شکافی که ما معمولاً می‌بینیم بین نسل‌ها از کجا می‌آید؟ این شکاف یک شکاف کهنی است. ماجرا این نیست که ما الآن با آن روبرو باشیم، ماجرا این نیست که از این نظر جامعه ایران الآن ویژه باشد. شما اگر متون تاریخی رو بخوانید می‌بینید همه‌جا به این ماجرا اشاره شده است. افلاطون در کتاب جمهور می‌گوید انحطاط در یک جامعه‌ای رخ می‌دهد چه اتفاقی می‌افتد؟! جوان‌ها از بزرگ‌ترهایشان اطاعت نمی‌کنند. عین این جمله را در اخلاق ناصری هم می‌خوانید در متون دیگر هم می‌خوانید. به‌عبارت‌دیگر شما اگر در طی تاریخ به متونی که در مورد اخلاق نوشته‌شده نگاه کنید یک‌چیزی که مشترک می‌بینید این است که در هر نسلی از اینکه نسل بعدی جوان‌ها که دارند میان منحط‌اند و بی‌ادب‌اند و ماشاا... رعایت ما را نمی‌کنند و چرا این‌گونه‌اند شکایت می‌شنوید. به‌عبارت‌دیگر گسست نسلی به معنای تفاوت میان مردمی که در دو نسل متفاوت زندگی می‌کنند به نظر می‌آید که یک امر جهانی و یک امر عمومی در تاریخ است. همه جوامع در کل تاریخشان انگار این شکلی بودند، نسل‌های جدید با نسل قبل یک تفاوت‌هایی داشتن منتها چه تفاوت‌هایی و کی این تفاوت به گسست منتهی می‌شود؟ درواقع این‌ها پرسش‌های مرکزی اولیه ماست.

پیروز حناچی نخستین شهردار ترک‌تبار و متخصص تهران

با اندکی اغماض و البته واقع‌بینی باید شهردار تهران را سومین دولتمرد مؤثر و پرنفوذ کشور پس از مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور تلقی کنیم. گستردگی مسئولیت‌ها و حیطه اختیارات، حساسیت‌های خاص پایتخت، امکانات و منابع مالی فراوان و حوزه اثربخشی و... دلایل اهمیت فوق‌العاده پست شهرداری پایتخت می‌باشد. برای نمونه بودجه و امکانات فرهنگی شهرداری تهران به‌تنهایی از بودجه وزارت ارشاد و ده‌ها نهاد موازی فرهنگی به‌مراتب بیشتر است. به همین دلیل از دیرباز احزاب و شخصیت‌های مؤثر سعی در انتخاب همفکران و نزدیکان خود در این پست استراتژیک و محوری داشته و دارند. در کشورهای توسعه‌یافته هر کس شهردار پایتخت باشد، معمولاً از شانس‌های اصلی ریاست جمهوری برای ادوار آتی خواهد بود. در ایران نیز پست شهرداری پایتخت عملاً سکوی پرتاب دکتر محمود احمدی‌نژاد به نهاد ریاست جمهوری گردید.

باغ ناصر

هرروز صبح با صدای خروس همسایه و نور آفتاب که بر سقف پشه‌بند می‌خورد از خواب بیدار می‌شدیم. من و برادرم سامان و خواهرم ساناز صبح که از خواب بیدار می‌شدیم، صبحانه را همگی دورهمی با لذت در ایوان خا نه می‌خوردیم، بعد از صبحانه و جمع‌کردن سفره لباس‌هایمان را می‌پوشیدیم، طبق قرار قبلی و همیشگی به باغ ناصر، همسایه می‌رفتیم همه بچه‌های محل قرارشان باغ همسایه بود. باغ ناصر، یک‌ خانه یک هکتاری بود که با بچه‌های او همبازی بودیم.

سمن‌ها و چگونگی ارتقا مشارکت‌های اجتماعی

نهادهای مردمی می‌توانند قدرت سیاسی را تقویت و دستگاه بوروکراتیک را یاری کنند و به‌ع نوان عامل تقویت انسجام سیاسی، تعامل نظام سیاسی و مشارکت‌های اجتماعی عمل نمایند.

پرسش و پاسخ با آموزش و پرورش در سامانه انتشار و گردش آزاد اطلاعات

سامانه انتشار و گردش آزاد اطلاعات اقدام مؤثری در جهت شفافیت خدمات مؤسسات عمومی کشور است. هر شهروند حق دارد از مؤسسات عمومی پرسش‌های خود مطرح کنند و مؤسسات عمومی در مدت ده روز موظف به پاسخ گوئی هستند. در صورت عدم پاسخ گوئی و در صورت موارد به کمیسیون انتشار و گردش آزاد اطلاعات، کمیسیون پاسخ را پیگیری می‌کند. آنچه در زیر مطالعه می‌کنید پرسش‌های من ازآموزش و پرورش به‌عنوان یک شهروند و پاسخ‌های آموزش و پروش به یک شهروند است:

به بهانه خصوصی‌سازی دو باشگاه پیروزی و استقلال تصمیم در پائیز

اشاره؛ سرویس جامعه: مهندس فائقی از معدود مدیران موفق جمهوری اسلامی است. روز پنجشنبه است و زمان کافی و مناسب برای گپ دوستانه، سر صحبت از مسائل مختلف باز می‌شود؛ مانند همیشه باروی خوش به استقبالمان می‌آید. از معدود مدیرانی است که چیزی برای پنهان کردن ندارد از واگذاری دو باشگاه پرسپولیس تا سیاست سهمیه‌بندی لیست امید و از ژن‌های خوب از بازنشستگان تا جوانانی که به‌واسطه نفوذ پدرانشان تا مشاورت وزیر اوج گرفته‌اند شخصی که به گفته بسیاری می‌توانست گزینه مناسبی حتی برای شهرداری ابر شهر تهران باشد. وزارت ورزش را به نفع و برای سلطانی فر همکار و دوست سال‌های قبل زمانی که معاونت سازمان ورزش را عهده‌دار بود، وانهاد و اکنون دریکی از شرکت‌های بانک صنعت و معدن خود را مشغول کرده است. پذیرایی گرم و صمیمی‌اش من را یاد این شعر شهریار می‌اندازد: «شهر تبریز است و جان قربان جانان می‌کند/ سرمه چشم از غبار کفش مهمان می‌کند.» باآنکه سال‌های مدیدی است ساکن تهران است، همچنان این خصلت زیبای آذربایجان را بدون هیچ‌گونه تغییری حفظ کرده است همچنان که لهجه ترکی‌اش را. در این شماره به دلیل اهمیت واگذاری دو باشگاه قدیمی و پرطرفدار پایتخت این بخش از مصاحبه را تقدیم شما خوبان می‌کنیم.

واقعیت‌های احیای دریاچه ارومیه

تخریب محیط‌زیست و از بین رفتن منابع طبیعی ملی، جزو سه چالش اصلی کشور است. خشک شدن دریاچه ارومیه، در سایه فعالیت فعالین مدنی آذربایجان برای اولین بار زنگ خطر بحران‌های زیست‌محیطی را در کشور به صدا درآورد. ۶ سال پیش طرح بحران‌های زیست‌محیطی، به‌ویژه بحران خشک شدن دریاچه ارومیه، موضوع امنیتی بودند، ولی در سایه فعالیت طرفداران محیط‌زیست منطقه و تغییر دولت، مطالبه احیای دریاچه ارومیه رساتر شد و به یک خواست و مطالبه ملی و حتی بین‌المللی تبدیل گردید. تا جایی که یکی از وعده‌های مهم دکتر روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری، احیای دریاچه ارومیه بود و اقدامات جدی، ولی نا مؤثری در این ۵ سال صورت گرفته است که نتوانسته رضایت حامیان احیای دریاچه ارومیه و فعالین مدنی را جلب کند. در این یادداشت، نگارنده به‌طور خلاصه به چرایی عدم موفقیت برنامه‌های احیای دریاچه ارومیه به‌عنوان یک فرد مطلع و مسئول سابق محلی پرداخته است.

آخرین مطالب

لیست نامزدهای هیات رئیسه و ارکان حزب

قطع نامه کنگره دهم حزب اراده ملت ایران

تغییرات پیشنهادی اساسنامه حزب

برنامه همه با هم

برنامه چشمه

بیلان مالی سه سال اخیر حزب اراده ملت ایران

گزارش دبیرکل به کنگره دهم - مرداد1400

کنگره ها و پلنوم های حزبی

بازی حزبی یا بازی سیاسی

فرهنگ طبیعت دوستی ایرانیان

ما محکومیم به‌روز آمدی، توسعه اتحاد و گفتگو/ 3

ریشه‌ی تکاملی اخلاق انسانی/1

لزوم حفظ منابع تجدیدناپذیر و افزایش تاب‌آوری محیط‌زیست در شهرستان رزن و درگزین

در آستانه انتخابات فعالیت شعب حاما در سراسر کشور گسترده‌تر می‌شود

مستقل عمل‌کردن حزب اراده ملت به معنای مخالفت با اجماع اصلاح‌طلبان نیست

برنامه حزب اراده ملت برای انتخابات شوراهای شهر و روستا متفاوت از انتخابات ریاست‌جمهوری است

خروج حاما از شورای هماهنگی انشعاب نبود بلکه فقط ائتلاف نکردیم

تقلیل‌گراییِ گفتمانیِ اصلاح‌طلبان

آه از این مجلس!

ساختارها و نهادها در ایران بلاهت یا عقلانیت

سالی که نکوست از بهارش پیداست

به بهانه روز زن زن نقش خود را بازی می‌کند

شروع فعالیت نسخه آزمایشی پورتال اطلاع‌رسانی حزب اراده ملت ایران

گزارش نشست‌های دفتر سیاسی حزب اراده ملت ایران

اصلاح‌طلبان به حاشیه رانده شده‌اند و نقش و نفوذ گذشته را ندارند

شورا و نقش شوراهای شهر در توسعه سیاسی

ما محکومیم به‌روز آمدی، توسعه اتحاد و گفتگو/ 2

دیپلماسی نفتی ایران قبل و بعد از خروج آمریکا از برجام

فرانسه از فین کن اشتاین تا پسابرجام

نقش برجام در مهار ایران