آخرین مطالب

ویژه نامه‌ها

دیباچه

حزب اراده‌ی ملت ایران ، همانگونه که طی بیانیه‌ای تفصیلی و تحلیلی حمایت خود را از دکتر مسعود پزشکیان اعلام نمود، در ستاد تبلیغاتی و کمپ انتخاباتی این نامزد تصدی پست ریاست جمهوری نیز وظیفه‌ای بر عهده گرفت.از همین رو،آقای دکتر افشین فرهانچی، دبیر کل حزب اراده ملت ایران، توسط دکتر پزشکیان به عنوان رئیس ستاد تشکلها و نهادهای مدنی برگزیده شد و متعاقب آن، امور هماهنگی و تنظیم روابط میان نهادهای مردمی و انجمن‌ها به این حزب سپرده شد.

سازمان های غیر دولتی

هرسال، ده‌ها میلیون نفر در سراسر کره زمین وقت و مهارتهای خودشان را بدون انتظاری مادی با دیگران به اشتراک میگذارند. عزیزانی که با رغبت شخصی و بطور داوطلبانه برای ترویج ارزشهای مدنی و کاستن از معضلات اجتماعی بیدریغ تلاش میکنند. بدون تردید در میان جمع پرمایه‌ی امروز هم، هستند کسانی که با امید و تعهد، برای تبدیل جهان به مکانی امن‌تر و زیباتر داوطلبانه قدم برمیدارند، پس من خاضعانه قدمشان را گرامی میدارم.

نهادهای مدنی و دولت در ایران امروز

تشکلها و نهادهای مدنی برخواسته از مردم و جامعه مدنی هستند و بطور مستقیم نباید در ساختار دولت حضور داشته باشند؛ کارکرد و فعالیت آنها نیز در عمل همین را دیکته میکند. اما بتدریج و با قدرت گرفتن آنها، دولت مجبور شد آنها را به رسمیت بشناسد. در این راستا دولت دو اقدام را صورت داد.

سمن ها و انتخابات ریاست جمهوری

بدون تردید یکی از جفا دیده ترین تشکل ها در سالیان پس از انقلاب ،سمن ها یا همان مجموعه های مردم نهاد می باشند و علت این امر در آن است که کمتر در مجموعه حاکمیتی بعد از انقلاب این احساس ایجاد شده است که برای برقراری ارتباط با مردم نیاز به مجموعه های مردم نهاد وجود دارد.

پایداری مالی در نهادهای مدنی و انجمن های صنفی

نهادهای مدنی به نهادهایی گفته می شود که زمینه های توسعه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را در کشور فراهم می سازند. این نهادها، غیردولتی بوده و فاقد وابستگی سازمانی و مالی به حاکمیت سیاسی و بدنه دولتی کشور است. نهادهای مدنی به دو دسته احزاب و انجمن‌های صنفی قابل تقسیم هستند.

پنج گفتار در باب برنامه نویسی و سیاست گذاری در حوزه تشکل‌ها و نهادهای مدنی

خردادماه سال جاری حزب اراده ملت ایران و ستاد آقای دکتر مسعود پزشکیان در تعاملی دو جانبه دست به تدوین برنامه ای کوتاه، شفاف، ساده و عملیاتی برای حوزه نهادهای مدنی زدند. این برنامه بعد از تایید نهایی، مبنای کار ستاد تشکل‌ها و نهادهای مدنی دکتر پزشکیان قرار گرفت.

مسائل و چالش‌های قانونی و حقوقی نهاد‌های مدنی در ایران

نهادهای مدنی، شامل سازمان‌های غیرانتفاعی، انجمن‌های حرفه‌ای و گروه‌های داوطلبانه، به عنوان ارکان اساسی جامعه مدنی، نقش حیاتی در توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایفا می‌کنند. این نهادها می‌توانند به تقویت دموکراسی، افزایش مشارکت عمومی و ترویج حقوق بشر کمک کنند. در ایران، با وجود اهمیت بالای این نهادها، آنها با چالش‌های متعددی در مسیر فعالیت خود مواجه هستند. این چالش‌ها شامل پیچیدگی فرآیند ثبت، قوانین سخت‌گیرانه و نظارت‌های شدید دولتی است. این سند سیاستی با هدف بررسی مشکلات موجود و ارائه راهکارهایی برای تسهیل فعالیت نهادهای مدنی تدوین شده است.

تقویت نهادهای مدنی در ایران: نقش دولت در تثبیت و نظارت بر امور مالی

نهادهای مدنی به عنوان یکی از پایه‌های اصلی توسعه و دموکراسی در جوامع معاصر شناخته می‌شوند. این نهادها نقش مهمی در تقویت همبستگی اجتماعی، افزایش مشارکت شهروندان و ارتقای سطح دموکراسی ایفا می‌کنند. در ایران، نهادهای مدنی از اواسط دهۀ ۱۳۷۰ به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرده و با چالش‌های متعددی مواجه بوده‌اند. در این سند سیاستی، بر ضرورت قراردادن دولت در جایگاه تثبیت کننده نهادهای مدنی و نظارت بر امور مالی آن‌ها تاکید خواهیم کرد. این مسئله با توجه به اهمیت نهادهای مدنی در توسعه اجتماعی و سیاسی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

حمایت زیرساختی و تجهیزاتی برای گسترش نهادهای مدنی در ایران

نهادهای مدنی به عنوان نهادهای واسطه‌ای بین دولت و جامعه، نقش اساسی در تقویت دموکراسی، ارتقای سطح آگاهی عمومی، و تحقق اهداف توسعه‌ای ایفا می‌کنند. در ایران، نهادهای مدنی طی دهه‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته‌اند، اما همچنان با چالش‌های متعددی مواجه هستند. حمایت زیرساختی و تجهیزاتی از این نهادها می‌تواند به تقویت و گسترش فعالیت‌های آن‌ها کمک کند. این سند سیاستی که سومین سند و مطابق با بند سه اصول ستاد تشکل‌ها و نهادهای مدنی است، به بررسی نیازهای زیرساختی و تجهیزاتی نهادهای مدنی در ایران و ارائه راهکارهایی برای حمایت از آن‌ها می‌پردازد.

تقویت نقش نهادهای مدنی در تصمیم‌گیری‌های دولتی: توجه به نظرات، پیشنهادات و مشاوره‌های تخصصی

نهادهای مدنی به عنوان نمایندگان جامعه مدنی نقش مهمی در تقویت دموکراسی، شفافیت و پاسخگویی دولت‌ها دارند. این نهادها با ارائه نظرات، پیشنهادات و مشاوره‌های تخصصی می‌توانند به بهبود سیاست‌ها و برنامه‌های دولتی کمک کنند. در ایران، توجه به نظرات و پیشنهادات نهادهای مدنی می‌تواند به بهبود فرآیندهای تصمیم‌گیری، افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت و تحقق اهداف توسعه‌ای کمک کند. این سند سیاستی مطابق با بند چهار ستاد تشکل‌ها و نهادهای مدنی به بررسی اهمیت توجه به نظرات و مشاوره‌های تخصصی نهادهای مدنی و ارائه راهکارهایی برای تقویت این نقش در ایران می‌پردازد.

بسترسازی برای ایجاد شبکه ارتباطی و ساختاری بین سازمان‌های مدنی: رویکردی برای تقویت همبستگی و همکاری

نهادهای مدنی نقش حیاتی در پیشبرد اهداف توسعه‌ای، اجتماعی و سیاسی در جامعه ایفا می‌کنند. این نهادها با ایجاد بستری برای مشارکت فعال شهروندان و پیگیری حقوق و مطالبات اجتماعی، به تقویت دموکراسی و ارتقای سطح عدالت اجتماعی کمک می‌کنند. یکی از راهکارهای مؤثر برای افزایش تأثیرگذاری و کارآمدی نهادهای مدنی، ایجاد شبکه‌های ارتباطی و ساختاری بین این سازمان‌ها است.

نقش حیاتی نهادهای مدنی در تقویت دموکراسی

روز شنبه ۲ تیر ماه ۱۴۰۳ در ستاد مرکزی نهادهای مدنی دکتر مسعود پزشکیان، نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، میزگردتخصصی تحت عنوان بررسی نقش و اهمیت نهادهای مدنی با حضور آقایان دکتر افشین فرهانچی دبیر کل محترم حزب اراده ملت ایران و شمس افرازی زاده رئیس محترم دفتر سیاسی حزب ملت ایران برگزار شد.در این میزگرد براهمیت نهادهای مدنی در تقویت دموکراسی و مردم-سالاری تاکید شد و راهکارهایی برای تقویت این نهادها ارائه گردید که در ادامه می خوانید:

«تاثیرات متقابل حکومت و نهادهای مدنی بر یک دیگر و دیدگاه دولت آقای پزشکیان نسبت به آن»

پیشرفت و توسعه سیاسی و همچنین گذار به جامعه ارگانیکی، ضرورتی غیر قابل اجتناب برای جوامع امروزی است که سمن‌ها و نهادهای مدنی می‌توانند با ایجاد بستر مناسب نهادی و تراکم تعاملات اجتماعی داوطلبانه در این فرایند نقش قابل توجه‌ای را ایفا نمایند. نظریه‌های موجود سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها) را در مقام توانمندساز جامعه با برجسته نمودن مفهوم سرمایه اجتماعی یکی از مهمترین مسیرهای دستیابی به مدارا در سطوح مختلف جامعه جهت دستیابی به فضای دموکراتیک تلقی کرده‌اند.

همنشینی و گفتگوی فعالان گروههای محیط زیستی در ستاد دکتر پزشکیان

در میزگردی که درباره محیط زیست و نهادهای مدنی مربوط به آن در بخش نهادهای مدنی و تشکل های مدنیِ ستاد دکتر پزشکیان برگزار شد، گرداننده این میزگرد، آقای علیرضا اسکندری نژاد از سه تن از فعالان محیط زیست، آقای محمد درویش، آقای عباس محمدی و آقای مهدی مجتهدی پرسش مشترکی را مطرح کرده. آن پرسش این است که مطالبۀ کنشگران و جامعۀ محیط زیست از دولت آینده چیست؟ دولت اصلاح طلب‌ها(دکتر پزشکیان) چه بایدها و نبایدهایی انجام بدهند؟

پزشکیان در قامت «کنشگر مرزی» چپ مذهبی؛ فرصتی برای ایران

نیاز امروز ایران یک «کنشگر مرزی» مثل آقای پزشکیان است. که علاوه بر داشتن خصوصیات شخصی مثبت مثل سلامت مالی، صداقت، شفافیت و صراحت نجیبانه؛ یک خصوصیت برجسته دارد آن هم «کنشگر مرزی» بودن است.

از دکتر مسعود پزشکیان حمایت می‌کنیم

حزب اراده ملت ایران پس از اعلام مهلت ۵۰ روزه برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، در ابتدا با مدیریت دفتر سیاسی حزب، دیدارهایی را با نامزدهای نزدیک به جناح اصلاح‌طلب (جریان دوم خرداد) تنظیم‌کرد و با توجه به نزدیکی ماهوی مواضع دکتر مسعود پزشکیان در مباحث عدالت‌محورانه با حزب، دیدارهایی در بالاترین سطح تشکیلاتی با ایشان ترتیب داده‌ شد.

پرستاری برای ایران

دو هفته است آشوبی دارم. دوهفته است خواب ندارم. دو هفته است بین عقل و دلم جنگی است. عقلم با چشمی اشکبار می‌گوید باید رأی‌ داد نباید فرصتی که گویی خدا به ملت ایران پاس داده است را از دست داد.

تایید صلاحیت مسعود پزشکیان، با هدف رای آوری اصولگرایان انجام شد

چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، روز جمعه ۸ تیر برگزار می شود. در این دوره انتخابات زودتر از موعد به عرصه رویارویی تنها نامزد جناح اصلاح طلب و پنج کاندیدای اصولگرا تبدیل شده است.

رییس جمهوری داشتیم که در برابر تندروی ایستاد و امروز تاوان همراهی با مردم را می پردازد

اراده ملت، فائزه صدر: مناظره تلوزیونی نامزدهای ریاست جمهوری از مهمترین و در عین حال پر حاشیه ترین برنامه های انتخابات است. شکل گفت و گو ها پینگ پنگی است و هر نامزدی در فرصت اظهار نظر خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم، یکی از رقبا را مخاطب قرار می دهد و به این ترتیب در فرصت نامزد بعدی انتظار می رود وی پاسخگو باشد.

بازگشت امید به مردم

اراده ملت،فاطمه قدم:دکتر پزشکیان در شرایطی پا به عرصه سیاست آن‌ هم در سطح نامزدی ریاست جمهوری ایران گذاشت که قاطبه مردم به خصوص نسل جدید و زنان امیدشان به آینده کشور درهاله‌ ای از ابهام قرارداشت. اراده ملت در مصاحبه‌ ای با دکتر فاطمه راکعی، نماینده مجلس ششم شورای اسلامی و رئیس ستاد مرکزی بانوان دکتر پزشکیان، به تحلیل ورود دکتر پزشکیان به عرصه سیاست و تاثیرات آن پرداخته که توجه شما را به این گفت‌ و‌ گو جلب می‌ کنیم:

نهادهای مدنی یا پل پیروزی

امروزه، حکمرانی خوب به‌عنوان یکی از اصول بنیادین توسعه پایدار، نقش کلیدی در بهبود کیفیت زندگی شهروندان ایفا می‌کند.. حکمرانی خوب،فرایندی است که از طریق آن، مدیریت منابع و ارائه خدمات به شکلی شفاف، پاسخگو و مشارکتی انجام می‌گیرد

مناظره با برنامه‌ای برای آینده‌ای بهتر یا تخریب رقیب با عوام‌فریبی

بر اساس اینکه عصر روز یک شنبه از طرف شورای نگهبان صلاحیت شش نفر از نامزدهای ریاست جمهوری اعلام شد، و بلافاصله رسانه ملی با اعلام برنامه‌هایی در جهت گرم کردن تنور انتخابات شروع به فعالیت کرد، نکاتی در موضوع مشارکت جهت یادآوری ضروری بنظر می‌رسد.

مسعود پزشکیان در میزگرد اقتصادی سیما

مسعود پزشکیان، نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، در ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ همراه با مشاوران اقتصادی خود در برنامه شبانگاهی میزگرد اقتصادی سیما حضور یافت تا دیدگاه‌های اقتصادی تیم خود را عرضه کند و پاشخگوی پرسش کارشناسان حاضر در این برنامه باشد.

در آرزوی دوم خرداد دیگر

خرداد سال هفتاد و شش بود یک سید روحانی شیک پوش و با سواد سر تیتر تمام روزنامه ها بود جبهه اصلاحات بیش از همیشه ورد زبان توده ی مردم بود

دموکراسی چیه!؟

واقعیتش خیلی سخته که توضیح بدم !چرا؟ واسه اینکه ما ایرانی ها دشمنان‌ قسم خورده ی کلمات هستیم. بله عزیزمان، ما به کلمات خودمان رحم نمی کنیم تا چه برسه به کلمه ها و واژه های غربی که با عنوان “واژه بیگانه” اول تحقیرش می کنیم ، بعدشم هرطور که دلمون بخواد و مورد استفاده مون باشه، تعریفش می کنیم.

چگونه یک اتحادیه کارگری راه بیندازیم

شناسنامه: عنوان کتاب:چگونه یک اتحادیه کارگری راه بیندازیم مترجم: حامد نامجویان صفحه آرائی:و طراحی جلد: حسن غلامی نوبت چاپ: چاپ اول سال انتشار: ۱۴۰۳ شمارگان: ۵۰۰ نسخه تعداد صفحه: ۱۰۰ قیمت: ۱۲۰ هزار تومان

آخرین مطالب

دیباچه

سازمان های غیر دولتی

نهادهای مدنی و دولت در ایران امروز

سمن ها و انتخابات ریاست جمهوری

پایداری مالی در نهادهای مدنی و انجمن های صنفی

پنج گفتار در باب برنامه نویسی و سیاست گذاری در حوزه تشکل‌ها و نهادهای مدنی

مسائل و چالش‌های قانونی و حقوقی نهاد‌های مدنی در ایران

تقویت نهادهای مدنی در ایران: نقش دولت در تثبیت و نظارت بر امور مالی

حمایت زیرساختی و تجهیزاتی برای گسترش نهادهای مدنی در ایران

تقویت نقش نهادهای مدنی در تصمیم‌گیری‌های دولتی: توجه به نظرات، پیشنهادات و مشاوره‌های تخصصی

بسترسازی برای ایجاد شبکه ارتباطی و ساختاری بین سازمان‌های مدنی: رویکردی برای تقویت همبستگی و همکاری

نقش حیاتی نهادهای مدنی در تقویت دموکراسی

«تاثیرات متقابل حکومت و نهادهای مدنی بر یک دیگر و دیدگاه دولت آقای پزشکیان نسبت به آن»

همنشینی و گفتگوی فعالان گروههای محیط زیستی در ستاد دکتر پزشکیان

در برابر انسداد

پزشکیان در قامت «کنشگر مرزی» چپ مذهبی؛ فرصتی برای ایران

از دکتر مسعود پزشکیان حمایت می‌کنیم

پرستاری برای ایران

تایید صلاحیت مسعود پزشکیان، با هدف رای آوری اصولگرایان انجام شد

رییس جمهوری داشتیم که در برابر تندروی ایستاد و امروز تاوان همراهی با مردم را می پردازد

بازگشت امید به مردم

نهادهای مدنی یا پل پیروزی

مناظره با برنامه‌ای برای آینده‌ای بهتر یا تخریب رقیب با عوام‌فریبی

مسعود پزشکیان در میزگرد اقتصادی سیما

در آرزوی دوم خرداد دیگر

دموکراسی چیه!؟

در ستاد تشکل ها و نهاد های مدنی دکتر پزشکیان

نامزدها درباره 24 مسأله مهم جامعه چه دیدگاهی دارند؟

خیر عمومی و باقی قضایا

آنکس‌است اهل بشارت که اشارت داند