تاریخ احزاب

اجتماعیون اعتدالیون

بخش سیزدهم: در این بخش می‌پردازیم به حزب اعتدالیون و انشعاباتی که در جریان اعتدالی رخ داده است.از فرقه اجتماعیون اعتدالیون به نام‌های اعتدالی و اعتدالیون نیز یاد شده‌است که در مقابل فرقه اجتماعیون عامیون قرار داشت. زمینه تشکیل این حزب، به فعالیت گروه میانه‌رو در دوره اول مجلس شورای ملی (۱۳۲۴- ۱۳۲۶) بازمی‌گردد، ولی در عمل پیش از گشایش مجلس دوم، با هدف مقابله با اقدامات رادیکال حزب دموکرات تشکیل شد.

شبه حزب هیئت علمیه و انجمن مقدس ملی

بخش دوازدهم: در بخش دوازدهم تاریخ احزاب سیاسی ایران ابتدا می‌پردازیم به گروه سیاسی هیئت علمیه در مجلس سوم و سپس نگاهی داریم به انجمن مقدس ملی در اصفهان. یکی از گروه‌های فعال در دور سوم مجلس شورای ملی (۱۲۹۳-۱۲۹۴) هیئت علمیه به رهبری سید حسن مدرس بود. گفته شده‌است که این گروه خود را حزب در نظر نمی‌گرفت و برای مقابله با حزب دموکرات ایجاد شده بود.

مجلس سوم مشروطه

بخش یازدهم: در بخش نهم و دهم این نوشتار در مورد تشکیل مجلس دوم مشروطه و جناح بندی احزاب در آن صحبت کردیم. در این شماره می‌پردازیم به مجلس سوم. سومین دور مجلس شورای ملی نیز پس از سه سال وقفه در تاریخ ۱۴ آذر ۱۲۹۳ خورشیدی برابر با ۱۷ محرم ۱۳۳۳ قمری توسط احمد شاه قاجار افتتاح گردید. دوره سوم مجلس شورای ملی به علت شروع جنگ جهانی اول بیش از یک سال دوام نیافت و در تاریخ ۲۱ آبان ۱۲۹۴ پایان یافت.

فرقه دموکرات و مجلس دوم مشروطه

بخش دهم: حزب دموکرات در مجلس دوم مشروطه. در بخش نهم این نوشتار در مورد تشکیل مجلس دوم مشروطه و جناح بندی احزاب در آن صحبت کردیم. در این شماره میپردازیم به حزب یا فرقه دموکرات و نقش کلیدی آن در مجلس دوم.

شکل‌گیری مجلس دوم مشروطه

بخش نهم: در بخش های قبلی این نوشتار بعد از تعاریف و مقدمات و شیوه نزج گیری احزاب در ایران به بحث احزاب در دوران مشروطه پرداختیم. اینک در این بخش میپردازیم به نحوه شکل گیری مجلس دوم مشروطه و احزاب موجود در آن

فدراسیون انقلابی ارمنی (حزب داشناکت‌سیون)

بخش هشتم: فدراسیون انقلابی ارمنی یا داشناکسیون یکی از احزاب قومی بود که در اوج تحولات منتهی به مشروطیت در ایران نقشی پررنگ بازی کرد. در ایران اغلب نام این حزب به اختصار داشناکسوتیون و اعضای آن را داشناک نامیده می‌شوند. اما در ارمنستان لفظ «فدراسیون» برای شناخت آن کافی است. داشناکسیون را سه جوان ارمنی به نام‌های کریستوف میکاییلیان، استپان زوریان، و سایمون زاواریان در سال ۱۸۹۰ در شهر تفلیس بنیاد نهاده شد. ناسیونالیزم ارمنی، سوسیال دموکراسی، سوسیالیزم انقلابی ایده‌های محوری شکل‌گیری داشناکسیون بود و در استقلال ارمنستان در سال ۱۹۱۸ و بازیابی استقلال آن در ۱۹۹۱ نقش مهمی ایفا کرد. این حزب هنوز نیز در ارمنستان در مجلس‌های محلی و ملی صاحب کرسی است. هم‌چنین در کشورهای لبنان و جمهوری قره باغ نیز فعال است.

کمیته های ستار

بخش هفتم: ستار نام چند کمیته سرّی و مبارزاتی عهد مشروطه بود که به‌افتخار ستارخان نام‌گذاری شده بودند. مهم‌ترین آن‌ها، محفلی سری بود که میرزا کریم‌خان رشتی در نیمه سال ۱۳۲۶ق در رشت بنیاد گذاشت.

پایان دوره یکم مجلس شورای ملی و آغاز انسداد سیاسی

بخش ششم: پایان دوره یکم مجلس شورای ملی و آغاز انسداد سیاسی /قبل از پایان عمر مجلس اول شورا، این مجلس توسط نظامیان تحت امر محمدعلی شاه به توپ بسته شد و فعالیت احزاب و فعالین سیاسی آن به پایان رسید. در این بخش میپردازیم به وقایع ماه آخر مجلس و سرنوشت فعالین سیاسی مشروطه خواه.

احزاب در دوره یکم مجلس شورای ملی

بخش پنجم: احزاب در دوره یکم مجلس شورای ملی. همان گونه که گفته شد شد انتخابات مجلس یکم شورای ملی حزبی نیز نبود و پس از تشکیل مجلس بود که احزابی داخل مجلس شکل گرفتند. ۲۶% از نمایندگان مجلس دوره یکم را بزرگان اصناف، ۲۰% را روحانیت، و ۱۵% را بازرگانان تشکیل می‌دادند.

انقلاب مشروطه و مجلس اول

بخش چهارم: انقلاب مشروطه و مجلس اول. با حادث شدن انقلاب مشروطه و تشکیل اولین دوره مجلس شورای ملی، احزاب نیز در ایران پا گرفتند و شکوفا شدند. در این بخش زمینه های شکل گیری انقلاب مشروطه و عملکرد اولین دوره مجلس مشروطه بررسی میگردد. همچنین نگاهی انداخته میشود به روزنامه صوراسرافیل مشهورترین روزنامه زمان مشروطه.

چگونگی ایجاد احزاب در ایران

بخش سوم: جوانه زدن احزاب در ایران: ورود مفهوم حزب به ایران را نمی‌توان جدای از ورود مدرنیته (غربگرایی) به ایران بررسی کرد. آن‌چه که ابتدا در مورد شناخت احزاب و تفکر حزبی در ایران اهمیت دارد این است که ابتدا بررسی کنیم مدرنیته چه طور وارد ایران شد.

احزاب در قفقاز و عثمانی

بخش دوم؛ احزاب در قفقاز و عثمانی: برای شناخت احزاب سیاسی ایران لازم است که ابتدا نگاهی داشته باشیم به وضعیت احزاب در مناطق پیرامونی ایران. به‌علت ارتباط بیشتر این مناطق با اروپا که مهد احزاب امروزی است، تشکیلات سیاسی حزبی در آن‌ها زودتر از ایران شکل گرفته است و از این جهت تأثیر مهمی بر نحوه شکل‌گیری احزاب در ایران داشته‌اند. ازاین‌رو در این بخش می‌پردازیم به وضعیت احزاب در مناطق قفقاز و امپراتوری عثمانی.

احزاب؛ ضرورت اجتماعی یک اجتماع مدرن

بخش اول؛ مفاهیم و اصطلاحات: برای ورود به حوزه احزاب سیاسی در ابتدا لازم است که بعضی تعاریف و اصطلاحات پرکاربرد در این حوزه دانش مورد تعریف قرار گیرند. اصلاحاتی نظیر حزب، مرام نامه، اساسنامه، بیانیه یا مانیفست، منشور اخلاقی، نظام نامه و .. از این جمله میباشند. در بخش اول این کتاب ما به تعریف ساده این اصطلاحات میپردازیم.

آخرین مطالب

شهریور، ماه آخر تابستان

چه باید کرد؟ تقابل یا تعامل

بر صدر نشستن ناشایستگان

دانشگاه و مصائب آن؛ زین قصه هفت‌گنبد افلاک پر صداست

صدای توده‌های مردم راهگشاست

مأموریت حزب در مقابل نحوه تحلیل موقعیت توسط حاکمان

استاد حفاظت از ایران

صدای زنان در اعتراضات اخیر

یوز ایرانی نماد آموزش محیط‌زیست در ایران

انواع اخلاق‌گرایی فلسفی و کاربست آنها در “اخلاق حرفه‌ای”

کشور در دست حزب امام صادقی‌ها

مصوبه حجاب و عفاف به نتیجه نخواهد رسید

اجتماعیون اعتدالیون

جهان در هفته ای که گذشت (69)

جلسات حوزه‌ها به‌سمت حضوری شدن می‌رود

به‌زودی دو کتاب جدید از انتشارات حزب اراده ملت به چاپ خواهد رسید

ابراز نگرانی دفتر سیاسی حزب از برخورد با اساتید و دانشجویان دانشگاه‌ها

گردهمایی سالانه حزب باز هم به تعویق افتاد

نوچه‌گری و نوچه‌پروری

یک دم رهایی

ثروت، قدرت، فساد و خشونت در چین کمونیست

گلستان در شیراز

سرنوشت یکسان دست‌های دیکتاتور

موسیقی آمریکا از دیدگاه سیدنی فینکلشتاین

روح زمانه

وقتی پسری می‌میرد

و آسمانی که بسیارمان نمی‌بینیم!

توسعه پایدار؛ صنعت، نوآوری و زیرساخت

دیباچه ویژه نامه احزاب و انتخابات

پایان پیش ثبت نام انتخابات مجلس شورا