آخرین مطالب

اندیشه [کنکاشی در مباحث بنیادی]

نقد وآسیب‌شناسی نحله (مشرب ومسلک) سیاسی اصلاح‌طلبی (بخش سوم)

در بخش‌های پیشین مطلب با تأکید روی این تلقی که مجموعه فعالیت‌های مصطلح به اصلاح‌طلبی در ایران را نمی‌توان یک جریان و یا حزب سیاسی دانست به این وعده رسیدیم که دلایل قطعی‌تری از درستی این برداشت را با مراجعه بدان چه که ممالک توسعه‌یافته بدان نام فعالیت حزبی می‌نهند تقدیم مخاطبان این سلسله از مقالات نماییم

نگهبان مهر

به بهانه مقارنت انتشار این شماره با خجسته میلاد پیامبر رحمت و مهربانی، بخشی از مقدمه کتاب «نگهبان مهر» به قلم فرهیخته گرامی حسن اکبری بیرق، با عنوان فرعی «جستارهایی مردم شناختی در اسلام ایرانی» تقدیم می‌گردد، انتشار کتاب اتفاقی قابل‌اعتنا در حوزه مردم‌شناسی دینی به شمار می‌آید، کتابی بی همسنگ در این حوزه که البته به شیوه‌ای روشمندتر ابعاد مردم شناختی دین اسلام به‌ویژه مذهب تشیع را کاویده است. به تعبیر دقیق‌تر، این کتاب روایتی است مردم شناختی از اسلام ایرانی که روند تأثیر و اثر آموزه‌های اسلامی فرهنگ ایرانی را بر یکدیگر بررسی می‌کند، ازاین‌رو کتابی است پرمحتوا و به دلیل نثر زیبا و روانش، بسیار خوش‌خوان.

آخرین اخبار

با رفع حصر، استفاده از مشاوره خاتمی و آغاز گفت‌وگوی ملی می‌توانیم از این برهه عبور کنیم

بازگشایی دفتر آق‌قلا در استان گلستان

بیانیه اهواز

منتقدان حزب اراده ملت از منافع خود هراس دارند

سیاست‌های جمعیتی ضد توسعه در تاریخ معاصر

پرسش و پاسخ با بانک مرکزی در سامانه انتشار و گردش آزاد اطلاعات

سطح توقع مردم از زندگی در دوران هاشمی افزایش یافت

پیروز حناچی نخستین شهردار ترک‌تبار و متخصص تهران

باغ ناصر

سمن‌ها و چگونگی ارتقا مشارکت‌های اجتماعی

پرسش و پاسخ با آموزش و پرورش در سامانه انتشار و گردش آزاد اطلاعات

نقد اصلاح‌طلبی راز ماندگاری آن

چرا ما هستیم؟ (فلسفه وجودی حزب اراده ملت ایران) (قسمت پایانی)

گفتمان مسلط جامعه ایرانی و استبداد (بخش هفتم)

نقد وآسیب‌شناسی نحله (مشرب ومسلک) سیاسی اصلاح‌طلبی (بخش سوم)

نگهبان مهر

بنیاد گرائی در چنبره عقلانیت (بخش آخر)

پرسش و پاسخ با وزارت امور خارجه در سامانه انتشار و گردش آزاد اطلاعات

مشکل حکایتی است که تقریر می‌کنند

FATF به‌مثابه پلیس اقتصادی

تله های خودساخته اصلاح طلبان و راه های برون رفت از آن

وطن مظلوم من