آخرین مطالب

اندیشه [کنکاشی در مباحث بنیادی]

حکمرانی حزبی سخنرانی داوود فیرحی در نشست اردوی مباحث بنیادی شاخه جوانان حزب اراده ملت ایران

سرویس اندیشه- داوود فیرحی استاد برجسته علوم سیاسی و از معدود صاحب‌نظران حوزه سیاست ورزی حزبی، در اردوی مباحث بنیادی شاخه جوانان حزب اراده ملت ایران به‌تفصیل در مورد حکمرانی حزبی سخن گفت و با نگاهی به سابقه تاریخی موضوع در دنیا و جامعه ایران، تلاش نمود جوانان حاضر در جلسه را با مفهوم حزب و کارکرد آن و نیز چشم‌انداز آتی تحزب آشنا سازد. انتشار دوهفته‌نامه اراده ملت فرصت مغتنمی در اختیار قرار داد تا بتوانیم در تسری این قبیل مباحث در سطح جامعه در راستای تحقق حکمرانی حزبی که تنها راه سعادت و خوشبختی جامعه محسوب می‌شود، سهمی هرچند کوچک داشته باشیم. متن حاضر بخشی از سخنان ایشان است که بیش از سه ساعت طول کشید. در شماره‌های بعدی نیز بخش‌های دیگری از این مباحث تقدیم شما مخاطبین فرهیخته خواهد گردید.

نقد وآسیب‌شناسی نحله (مشرب ومسلک) سیاسی اصلاح‌طلبی (بخش سوم)

در بخش‌های پیشین مطلب با تأکید روی این تلقی که مجموعه فعالیت‌های مصطلح به اصلاح‌طلبی در ایران را نمی‌توان یک جریان و یا حزب سیاسی دانست به این وعده رسیدیم که دلایل قطعی‌تری از درستی این برداشت را با مراجعه بدان چه که ممالک توسعه‌یافته بدان نام فعالیت حزبی می‌نهند تقدیم مخاطبان این سلسله از مقالات نماییم

نگهبان مهر

به بهانه مقارنت انتشار این شماره با خجسته میلاد پیامبر رحمت و مهربانی، بخشی از مقدمه کتاب «نگهبان مهر» به قلم فرهیخته گرامی حسن اکبری بیرق، با عنوان فرعی «جستارهایی مردم شناختی در اسلام ایرانی» تقدیم می‌گردد، انتشار کتاب اتفاقی قابل‌اعتنا در حوزه مردم‌شناسی دینی به شمار می‌آید، کتابی بی همسنگ در این حوزه که البته به شیوه‌ای روشمندتر ابعاد مردم شناختی دین اسلام به‌ویژه مذهب تشیع را کاویده است. به تعبیر دقیق‌تر، این کتاب روایتی است مردم شناختی از اسلام ایرانی که روند تأثیر و اثر آموزه‌های اسلامی فرهنگ ایرانی را بر یکدیگر بررسی می‌کند، ازاین‌رو کتابی است پرمحتوا و به دلیل نثر زیبا و روانش، بسیار خوش‌خوان.

نقد وآسیب‌شناسی نحله (مشرب ومسلک) سیاسی اصلاح‌طلبی

دوستان تا بدین جای کار و در تلاش برای تأکید گذاردن روی این ادعا که اصلاح‌طلبی را در ایران نمی‌توان در قالب و قاموس حزب معرفی کرد به این شاخص‌های تا حدودی کمی اشاره کردیم که فعالیت حزبی عملاً باید دارای شاخص‌های ۱- تشکیلات پایداری فعالیت حزبی را تحت تولیت بگیرد / ۲- تشکل و یا حزب باید محل ثابتی داشته باشد / ۳- اراده رهبران ملی و مذهبی آن بر کسب قدرت استوار باشد / ۴- حزب با ابزار انتخابات به دنبال کسب و جلب حمایت عمومی باشد و با ارائه تکمله‌ای بر هریک از این موازین بیان داشتیم که دریک اشل عملی و قابل‌اثبات و آن‌هم در سطح کلان ملی اصلاح‌طلبان برای ایجاد هیچ‌یک از این شاخص‌ها تلاش سازمان‌یافته و مستمری نداشته‌اند.

بررسی موانع شکل‌گیری نهادهای سیاسی و مدنی در ایران معاصر مقاله ارائه‌شده در همایش بررسی موانع ساختاری توسعه در ایران ( بخش دوم و پایانی)

ایران از کمی پیش از جنبش مشروطه‌خواهی، وارد مرحله گذار به دموکراسی و فرایند مدرنیّت شده است. تجددطلبی و مدرنیزاسیون به شیوه غربی آن از همان زمان، چالش‌های فراوانی را بین سنّت و مدرنیته، شرع و عرف و مذهب و سکولاریسم ایجاد کرد. از سوی دیگر نیز، با تشکیل دولت-ملت ایران، به معنای جدید کلمه، لازم بود تا به‌تدریج و در یک دوره گذار، نهادهای مدنی، به شیوه مدرن شکل بگیرند و از طریق تأسیس این نهادها، آرمان‌های شهروندان ایرانی که تفاوت چندانی هم با آرمان‌های شهروندان جهان مدرن ندارد محقق گردد؛ ایده‌هایی همچون قانونمندی، امنیت، عدالت و آزادی.انتظار این بود که ایران با آن سابقه کهن تاریخی، فرهنگی و ظرفیت‌های بالای علمی و منابع خدادادی و موقعیت ژئوپلیتیک ویژه و جایگاه ممتازی که در منطقه خاورمیانه و جهان اسلام دارد، به‌سرعت وارد عصر جدید شود و نهادهای مدنی در آن با تعامل دولت و ملت شکل بگیرد؛ اما با نگاهی پسینی - تجربی شاهدیم که این‌گونه نشد و هنوز جامعه ایرانی، فاصله بسیاری با جامعه مدنی دارد. درباره چرایی این امر و در باب مدرنیته ایرانی و در پاسخ به این پرسش که چرا ایران در یک‌صد سال اخیر از کشورهای دیگر و نسبت به جوامع پیشرفته مثل اروپا و حتی عثمانی عقب ماند و دچار توسعه‌نایافتگی شد، باید به اواسط دوره قاجاریه برگردیم. در ایران معاصر، هسته این سؤال در ذهن دلسوزان کشور نقش بست و می‌توان گفت کسانی که دلشان برای این کشور می‌سوخت در این اندیشه بودند که ایران را در مسیر توسعه انداخته، وارد دنیای مدرن کنند. برای نیل بدین مقصود، اندیشمندانی که دل درگرو این مرزوبوم داشتند هرکدام طریقی و روشی پیشنهاد کردند. مجموع مدل‌های ارائه‌شده برای توسعه و مدرنیزاسیون ایران، قابل‌تقسیم به دو رویکرد کلی است که می‌توان این دو را رویکرد برون‌گرا و درون‌گرا نامید. در بخش دوم و پایانی، نویسنده در ادامه بررسی آسیب‌شناسی توسعه ایرانی به پاسخ پرسش بنیادین این جستار می‌پردازد و آن اینکه چرا بااین‌همه هزینه‌هایی که ملت ایران در یک‌صدوپنجاه سال اخیر، برای پیشرفت، توسعه، تعالی و ترقی کشور پرداخته است، هنوز در بدایت راه توسعه قرار داریم و هزینه‌ها با دستاوردها هم‌خوانی ندارد.

نقد وآسیب‌شناسی نحله (مشرب ومسلک) سیاسی اصلاح‌طلبی

در شماره قبل مقدمات مطرح و تا حدودی راه را برای ورود در متن اصلی بحث هموار کردیم و به‌نوعی این ظرفیت را با ادله‌هایی که ارائه دادیم درتم اصلی موضوع گنجاندیم که در آن به‌صورت ساده بیان داشته شود که فعالیت در عرصه سیاست با فلسفه اصلاح در امور مردم و یا بهبود در شرایط کلی زندگی و فعالیت شهروندان به انجام می‌رسد، حال با تکیه بر این تعریف ساده می‌توان این انتظار را داشت که اگر مجموعه‌ای، گروهی، تشکلی و یا حزبی تشکیل می‌شود در اصل وظیفه‌اش تلاش برای انتقال زندگی شهروندان از موقعیتی به وضعیتی مطلوب می‌باشد و این انتقال فعالیتی را می‌مانست که باید با خود این سه ویژگی را به همراه داشته باشد:۱- حرکت ۲- اصلاح ۳- بهبود؛ تا بر این مبنا گفته شود که وجود حزب و تشکل می‌باید با حرکت توأم باشد تا نشان دهد که این موجودیت قادراست خود و مردمان را از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر و یا از موقعیتی به موقعیت بهتر انتقال دهد، اما ازآنجاکه هر جابجایی توأم است با تأثیر در عناصر و محیط پیرامون مسلم است که این تأثیر می‌تواند با همراهی آن‌ها توأم شود و یا مقاومت آنان را در مقابل خود برانگیزاند که برای مدیریت این دو حالت احتمالی باید حزب و یا جریان سیاسی قادر به اصلاح نوع ارتباط و اثربخشی که از آن انتظارمی رود باشد.

راه‌حل‌های کاذب برای مشکلات واقعی؛ چگونه؟

برای توسعه و پیشرفت مداوم و متوازن در جامعه نیازمند ثبات و تعادل نسبی در جامعه هستیم در این شرایط امکان اولویت‌بندی منطقی مطالبات وجود دارد. اما قهرمانان و سوپرمن‌ها زیست‌گاهشان شرایط ملتهب و ناپایداراست چه قبل از پیروزی چه بعد از پیروزی انقلاب و راه‌حل‌های غیرواقعی و هیجانی هم مال همین شرایط است. دقیقاً به همین خاطر بود که بعد از پیروزی انقلاب برخی گروه‌های رادیکال صحبت از این می‌کردند که انقلاب ناتمام است و ما باید آن را تمام تکمیل کنیم آن روزها انبوهی از شعارها و راه‌کارهای کاذب مطرح می‌شد. مثل انحلال ارتش، اختصاص هرروز از درآمد نفت به یک استان، ضمیمه کردن بحرین به خاک ایران و... خوب آن «ما» یی که شرط لازم توسعه ملی است در این شرایط امکان شکل‌گیری ندارد. فضای هیجانی و قهرمان گرایی مانع شکل‌گیری «ما» ی واقعی و هویت جمعی است

روشنفکر ما

همه می دانیم که کار از یک جای عمیق و ریشه‌دار خراب است، اما از کجا؟ اگر نخواهیم با پاسخ‌های سطحی، گرفتاری‌هایمان را از سرباز کنیم، می‌خواهم عرض کنم که جدی‌ترین پرسش علمی و نیز فلسفی که ما دانشوران جهان‌سومی با آن روبه‌رو توانیم شد همین است که «کار ما از کجا خراب است»

آخرین مطالب

نقد و بررسی راه‌های توسعه در ایران از دیدگاه برخی نظریه‌پردازان داخلی

کاهش یا افزایش باروری

درباره گسست نسل ها

مشروطه خواهی نوین

ما قانون می‌خواهیم

در نسبت دین با ناسیونالیسم

آسیب‌شناسی تئوریک اصلاحات؛ از اصلاح تا جنبش

چند نکته و تمام

نقد را از خودمان شروع کنیم!

پیش‌نویس سند راهبردی حوزه زنان حزب اراده ملّت ایران

سلسله نشست های تخصصی زنان عصر ما

«حاما چه می‌گوید؟» پندار منتشر شد

فلج مغزی در کودکان

کداممان مقصریم؟ در باب بیغوله: با نگاهی به دو فیلم «ابد و یک روز» و «متری شیش‌ونیم» ساخته سعید روستایی، در پی رونمایی از تبِ تند گیشه

درباره گسست نسل‌ها سخنرانی شروین وکیلی در نشست فصلی کمیته فرهنگی حزب اراده ملت ایرن

نقد وآسیب‌شناسی نحله (مشرب ومسلک) سیاسی اصلاح‌طلبی

حکمرانی حزبی سخنرانی داوود فیرحی در نشست اردوی مباحث بنیادی شاخه جوانان حزب اراده ملت ایران

اشکال از خودمان است؛ گردن رقیب نیندازیم سرمایه رئیس دولت اصلاحات را مثل یخ مقابل آفتاب قرار دادند

انتخابات و اصلاح‌طلبان

نظام تحریم‌ها و نقاط اقتدار و ضعف ایران در برابر تحریم‌ها

الزامات سیاست ورزی مسئولانه

هفتادوچهارمین بهار بهمن کشاورز خیلی زود پاییزی شد

سایه بی‌خانه شد!

اول اردیبهشت در میان ابرهای تیره بارانی آمد اما بی سهراب گذشت

جمشید مشایخی هم رفت!

آقای وزیر خط قرمز معلمان کجاست؟!

پیش‌نویس سند راهبردی حوزه زنان حزب اراده ملّت ایران

شورای مرکزی شاخه جوانان حزب اراده ملت انتخاب شد «قائدی» رئیس شاخه جوانان شد

اقتصاد پانزی نتیجه شورش و آنومی اقتصادی

سرنوشت بازارهای نظامی پاسخی به چالش مطرح‌شده در ارتباط با تعیین تکلیف سهامداران خصوصی بانک‌های نظامی، بعد از ادغام در بانک سپه