آخرین مطالب

سمن‌ها و چگونگی ارتقا مشارکت‌های اجتماعی جامعه [شهر]

سمن‌ها و چگونگی ارتقا  مشارکت‌های اجتماعی

  بزرگنمایی:

حمیدرضا قائدی

نهادهای مردمی می‌توانند قدرت سیاسی را تقویت و دستگاه بوروکراتیک را یاری کنند و به‌ع نوان عامل تقویت انسجام سیاسی، تعامل نظام سیاسی و مشارکت‌های اجتماعی عمل نمایند.
امروزه علوم گوناگون با مطالعه چگونگی شکل‌گیری قدرت به‌سوی مشارکت شهروندان و سهیم شدن فعال آن‌ها در این چرخه توجه دارد، همین امر مدیریت جامعه را از یک نگاه تک جانبه، به رویکردی دوسویه و توأمان در قالبی تعامل محور سوق داده است. دراین‌بین مقدمه توسعه اجتماعی متوازن رعایت اصول حقوق شهروندی به‌عنوان شرط اصلی تحقق جامعه مدنی است. لذا سیاست‌گذار به‌منظور بهره‌مندی از توان عمومی جوامع باید شکل متقابل از حقوق انسان‌ها دفاع و آزادی‌های مدنی در چهارچوب قانون اساسی و هنجارهای عمومی جامعه را رعایت کند، که همین امر مستلزم درک جایگاه و تبیین نقشه راه تعامل میان دو عنصر حیاتی یعنی جامعه (مردم) و ساختار سیاسی در بطن زیست شهری سازگار با الگوهای جهانی است. اما نوع تعامل دولت و سازمان‌های مردم‌نهاد و وجه کنش این مجامع در سطح جامعه با توجه به ساختار هر کشور متفاوت است. همچنین در هر جامعه‌ای تعریف جایگاه افراد در ترسیم شمایل گوناگون اجتماعی می‌تواند در شکل‌گیری هویت مدنی بسیار مؤثر باشد. *سازمان‌های مردم‌نهاد از طریق ارتقای شاخص‌های سرمایه اجتماعی، مشارکت سیاسی و غیردولت سازی، نیک می‌توانند در بهبود شاخص‌های توسعه انسانی مؤثر واقع شوند. مشارکت روند بلوغ مدنی شهروندان را تسهیل می‌سازد، با این نگرش فعالیت بخش اعظم سازمان‌های مردم‌نهاد احقاق حقوق شهروندی است. تحقیقاً از آلن بیرو به بعد همه بر روی تأثیرگذاری و هدایت مردم از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد اتفاق‌نظر دارند. افکار عمومی زمانی با محوری خاص همقدم می‌شوند گه رابطه موضوع با منافع و نیازهای شخصی آن‌ها به نحوی شفاف مشخص شود در این شرایط است که پایداری رأی و نظر فزونی خواهد یافت. به همین منظور در جلب افکار عمومی هدف مقدم بر روش دستیابی تعریف می‌شود. رویکرد سازمان‌های مردم‌نهاد تأکید بر تغییر عادات و رفتارهای مدنی در حوزه‌های مختلف است تا از این طریق بتواند همگرایی مردم نسبت به سیستم سیاسی را افزایش دهد. لذا با عنایت به بن‌بست نگرش ابزاری، اگر نگاه اخلاقی و زیربنایی و اخلاق‌گرا موردتوجه سمن‌ها قرار گیرد این رویکرد موجب تعامل سازنده و دوسویه مردم با سیستم سیاسی خواهد شد و درنهایت مشارکت‌های اجتماعی به‌صورت چشمگیری ارتقا پیدا خواهد یافت.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

آخرین اخبار

با رفع حصر، استفاده از مشاوره خاتمی و آغاز گفت‌وگوی ملی می‌توانیم از این برهه عبور کنیم

بازگشایی دفتر آق‌قلا در استان گلستان

بیانیه اهواز

منتقدان حزب اراده ملت از منافع خود هراس دارند

سیاست‌های جمعیتی ضد توسعه در تاریخ معاصر

پرسش و پاسخ با بانک مرکزی در سامانه انتشار و گردش آزاد اطلاعات

سطح توقع مردم از زندگی در دوران هاشمی افزایش یافت

پیروز حناچی نخستین شهردار ترک‌تبار و متخصص تهران

باغ ناصر

سمن‌ها و چگونگی ارتقا مشارکت‌های اجتماعی

پرسش و پاسخ با آموزش و پرورش در سامانه انتشار و گردش آزاد اطلاعات

نقد اصلاح‌طلبی راز ماندگاری آن

چرا ما هستیم؟ (فلسفه وجودی حزب اراده ملت ایران) (قسمت پایانی)

گفتمان مسلط جامعه ایرانی و استبداد (بخش هفتم)

نقد وآسیب‌شناسی نحله (مشرب ومسلک) سیاسی اصلاح‌طلبی (بخش سوم)

نگهبان مهر

بنیاد گرائی در چنبره عقلانیت (بخش آخر)

پرسش و پاسخ با وزارت امور خارجه در سامانه انتشار و گردش آزاد اطلاعات

مشکل حکایتی است که تقریر می‌کنند

FATF به‌مثابه پلیس اقتصادی

تله های خودساخته اصلاح طلبان و راه های برون رفت از آن

وطن مظلوم من